New articles

polish

Wody szum, ptaków śpiew Pusta plaża pośród drzew. Wszystko to, w letnie dni Przypomina Ciebie mi, przypomina Ciebie mi... Sia la la la la la-a-a-aa(parafraza znan...